Magunkról

Ismerjen meg minket!

A „Könyvet a szórványba!” mozgalmat 5 éve hozta létre néhány gyulai értelmiségi.

Célunk az, hogy a határainkon túl szórvány területeken élő magyar családok számára érdekes könyveket és a magyar kultúra egyéb jeles megnyilvánulásait juttassuk el. A családokban felfogásunk szerint kitüntetett szerepük, jelentőségük van a gyermekeknek, a fiataloknak, ezért számukra különösen fontos a meséskönyv valamint az ifjúsági irodalom.

Magyarországon és a határokon túl központokat hoztunk létre, melyek főleg iskolákban és egyházközségekben működnek. Minden központ önálló. Mindazonáltal munkájuk segítésére az 5 év tapasztalataira alapozva létrehoztunk egy országos Tanácsadó Testületet.

Tanácsadó Testület

A „Könyvet a szórványba!” mozgalom létrehozta országos hatáskörű vezetőségét, melynek neve Tanácsadó Testületet (TT). Ennek feladata a mozgalom, a központok segítése, főleg tanácsadás formájában.

A TT tagjai:

  1. Gyulai Református Egyházközség központja, téma felelősök:
    Dr. Pocsay Gábor (pocsaygabor56@gmail.com ) és Szőke János
  2. Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba, központja, téma vezető: Kovács Nóra (nora.kovacs.bcs@gmail.com ) T.:+3666 527560
  3. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, téma vezető Fodor György (georgefrill@gmail.com ) T.: +36 66 463 118
  4. Karácsonyi János Katolikus Gimnázium, Gyula, témavezetők: Papp Zsuzsanna, Bozóné Dubla Éva és Bánkiné Szabó Judit
    T.: +36 66 463 638) (pappzs727@gmail.com )

Tanácsadó Testület Tagjai

Dr. Pocsay Gábor

Dr. Pocsay István Gábor vagyok, 1944-ben születtem. Általános orvosi diplomát 1969-ben kaptam Szegeden. Belgyógyász, endokrinológus vagyok. A gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórházban dolgoztam, jelenleg már nyugdíjas vagyok.

A feleségem is belgyógyász. 3 felnőtt gyermekünk és 5 unokánk van. 1990 és 1994 között Gyula polgármestere voltam MDF-es színekben. A következő ciklusban nem indultam a polgármesterségért, visszatértem az orvosi pályára, 2019. óta a szakmámat már nem gyakorlom. 25 éve a politikában már nem veszek részt.

2016-ban egy partiumi kirándulás kapcsán határoztam el, hogy nekünk anyaországi
magyaroknak tennünk kell valamit a legveszélyeztetettebb, a szórvány területeken élő magyarok anyanyelvének megőrzéséért. Megalapítottam a „Könyvet a szórványba!” mozgalmat.

Ezen cél elérésére hoztam létre néhány gyulai barátommal a „Könyvet a szórványba!” mozgalmat és működtetésére a honlapot, valamint a facebook-ot.

Szőke János

Szőke János vagyok, Gyulán születtem 1988.08.13.-án. Szociális munkásként dolgozom, a Gyulai Református Gyülekezet tagja vagyok.

Számomra rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy a „Könyvet a szórványba!” csapat tagja lehetek. Én úgy gondolom, hogy Isten mindenkinek adott feladatokat. Az én egyik feladatom, hogy tegyek a határon túli honfitársaimért, a magyar nyelv megmaradásáért, gyakorlásáért- Éppen ezért különösen fontosnak és kiváló ötletnek tartom, hogy a határon túli szórvány településekre, csapatunk közbenjárásával sok magyar könyv, CD, DVD jusson el!

Kovács Nóra

Nevem Kovács Nóra, Békéscsabán születtem, itt nőttem fel és itt is élek családommal. Férjemmel két fiút nevelünk: Bercel 11 éves, Bekény 9 éves.

20 éve a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium történelem és mozgóképkultúra-és médiaismeret tanára vagyok. 2000-ben a Szegedi Tudományegyetemen pedig spanyol nyelvtanári diplomát is szereztem. Szeretek tanítani ebben az iskolában, ahol nem csak az oktatásra, hanem a nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk.

2002 óta vagyok tagja a Rákóczi Szövetségnek, 2009-ben megalakítottuk az iskolai Ifjúsági Szervezetet, 2018 óta pedig a Békéscsabai Városi Szervezet elnöke vagyok.

Hagyományőrzés; kultúraörökítés; Rákóczi-kultusz ápolása; határtalanul; valamint itthon otthon lenni. Ezekkel jellemezhetők a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek tevékenysége.
A határon túli magyarokkal való kapcsolatok kiépítése, aktivizálása és igazi tartalommal való megtöltése mind a diákszervezet, mind a városi szervezet fő célkitűzése volt a múltban, ez a jelenben és ez lesz a jövőben is.

Ezért is csatlakoztunk a „Könyvet a szórványba” csapatához, amely az az értékrendet képviseli, amelyet mi is magunkénak vallunk.

Fodor György

1981-ben született Gyulán, ahol alma máterének, az Erkel Ferenc Gimnáziumnak a magyartanára.

2004-ben végzett a Debreceni Egyetem magyar-finnugor szakán. 2007-ben abszolválta a PhD-képzést nyelvészetből. 2011-ben pedagógusként megkapta „A gyulai ifjúságért”-díjat. Számos civil szervezeti tagsága mellett 2014-től a Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület elnöke.

Lokálpatrióta, kultúrmindenes, örökmozgó szenior úszó.

Szépirodalmi írásai a Bárkában, Debreceni Disputában, Esőben, Napútban, Partiumban, Szkholionban, Zempléni Múzsában, tudományos és ismeretterjesztő tanulmányai-cikkei a Folia Uralica Debreceniensia és Finnugor Világ periodikákban jelentek meg.

A Gyulai Hírlap rendszeres szerzője, a Gyulai Várszínház Művészeti Tanácsadó Testületének tagja.

Központi e-mail címünk: konyvetaszorvanyba@gmail.com